Методична робота

      ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВИ, ЗАКЛАДУ) "ШОСТКИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
на 2021/2022 навчальний рік


ЗАТВЕРДЖУЮ

ДИРЕКТОР НВК______О.ФЕДОРЧЕНКО
ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ

ДОШКІЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВИ, ЗАКЛАДУ) 

"ШОСТКИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ   СТУПЕНІВ № 9 – 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ШОСТКИНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ»


на 2020/2021 навчальний рік

У 2020-2021 н.р. методичне об’єднання буде працювати за такими завданнями: 

 • Забезпечення  своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання і виховання.

 • Підготовка до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

 • Використання інтерактивних технологій навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

 • Формування  здоровʼязбережувальної компетентності учнів .

 • Застосування диференційованого підходу як засобу формування соціальної компетентності учнів.

 • Забезпечення   взаємодії  в освітній роботі з дітьми старшого  дошкільного і молодшого шкільного віку.

 У цьому навчальному році методичне об’єднання продовжує працювати над проблемною темою «Формування в  учнів  ключових  компетентностей  за  умов  інноваційної  освіти».

ІІ. Організаційно-методична діяльність

Засідання об’єднання:

1

Підсумки виконання плану роботи  за минулий навчальний рік, обговорення та затвердження плану роботи  МО на новий 2020 – 2021 навчальний рік. Положення про академічну доброчесність. Про оприлюднення критеріїв оцінювання в навчальних кабінетах, електронних ресурсах педагогічних працівників. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу в початковій школі. Нормативно-правове та програмно-методичне забезпечення модернізації змісту освіти за Комплексною програмою розвитку дітей «Дитина» від 2 до 7 років  

Засідання №1  

Серпень 2020

Надія Ярош

Яна Козуб


2

Впровадження новітніх технологій у освітній процес та їх ефективне використання в роботі в умовах нового формату освітньої діяльності, організації коригуючого повторення навчального матеріалу

Ганна Мурка

Алешко Дар’я


3

Наступність у  діях  дошкільного відділення та школи в рамках впровадження НУШ.

Світлана Сідьорко, Яна Козуб


4

Нова модель оцінювання учнів у межах НУШ: методика здійснення формувального, поточного і підсумкового оцінювань.

Надія Ярош


5

Планування  роботи  з  обдарованими  дітьми.  Інноваційні форми  і  методи  роботи.

Анастасія Пушко


1

Адаптації  учнів  1 класу до  шкільного  життя у розрізі впровадження  НУШ. Успіхи, проблеми, перспективи (з досвіду).

Засідання №2   

Жовтень 2020

Світлана Сідьорко


2

Використання платформи Microsoft Teams для формування ключових  компетентності  молодших  школярів в умовах введення карантинних заходів у зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 (із досвіду роботи).

Анастасія Пушко, Надія Ярош


3

2020-2021 навчальний рік – третій рік впровадження НУШ. Огляд науково-методичної літератури, інтернет-ресурсів для якісної роботи вчителя. Ефективність  роботи  блогів учителів та вихователів.

Ганна Мурка


4

Підготовка    до  міжнародного  конкурсу  знавців  рідної  мови. Затвердження завдань І етапу конкурсу імені Петра Яцика.

Надія Ярош


5

Цифрові технології для формувального оцінювання учнів нової української школи

Анастасія Пушко


1

Урок-екскурсія в природу як одна з доступних форм роботи з молодшими школярами з краєзнавства (із досвіду роботи).

Засідання №3   

Січень 2021

Світлана Сідьорко


2

Стан  освітньої роботи  в  початкових  класах та рівень навчальних досягнень учнів із літературного читання,  математики,  української  мови  (підсумки  за  І  семестр). 

Надія Ярош


3

Робота учнів початкової ланки з доступними медіа-продуктами, а саме: аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в медіа-текстах та використання її, створення простих медіа-продуктів (з досвіду роботи).

Ганна Мурка


4

Технології «перевернутий клас», «ротація за станціями», «ротація за кімнатами» на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». (з досвіду)

Надія Ярош


1

Рівень  готовності  дітей  дошкільного відділення до навчання у 1  класі. Передумови успішної адаптації  першокласників до навчання (із досвіду роботи).

Засідання №4   

Квітень 2021

Анна Картак


2

Впровадження STEM-освіти у дошкільному відділення та початковій ланці (з досвіду роботи)

Юлія Бельченко, Анастасія Пушко


3

Розвиток уяви, художньо-образного мислення і мовлення дітей, оволодіння вербальними і невербальними засобами створення творчих продуктів з різним ступенем самостійності (із досвіду роботи)

Світлана Сідьорко


1

Ігрова діяльність у дошкільному відділенні та початковій школі: проведення дидактичних, ділових ігор, ігор-стратегій (із досвіду роботи)

Засідання №5    Травень 2021

Ганна Мурка


2

Спонукання учнів до аргументованого самооцінювання і взаємооцінювання з визначенням того, що дозволило досягти успіху, чи, що призвело до утруднень (із досвіду роботи)

Надія Ярош


3

Навчальні досягнення початківців за ІІ семестр. Шляхи підвищення якості знань учнів початкової ланки 

Надія Ярош


4

Звіт про роботу МО. Робота блогів учителів початкової школи та вихователів дошкільного відділення. Оновлення медіотеки кращих педагогічних надбань.

Надія Ярош 1. Інші заходи з підвищенням фахового і методичного рівня членів методоб’єднання


№з/п

Зміст та форма роботи

Термін проведення

Учасники

Відповідальні

Примітка

1.

Вивчення  і  реалізація  основних  положень  нормативних  і  директивних  документів  про  освіту.

Протягом  року

Члени методичного об’єднання

Всі члени методоб’єднання


2.

Опрацювання  новинок  методичної  літератури.

Протягом  року

Члени методичного об’єднання

Всі члени методоб’єднання


3.

Систематичне  наповнення  блогів, банку кращих педагогічних надбань.

Протягом року

Члени методичного об’єднання

Всі члени методоб’єднання


4.

Організація  взаємного  відвідування  уроків, занять  з  метою  обміну  досвідом роботи.


Жовтень –  грудень

Учителі, які атестуються; члени методичного об’єднання

Всі члени методоб’єднання


5.

Участь вчителів у підготовці  та  проведенні  педрад, засідань МО.

Протягом року

Члени методичного об’єднання

Всі члени методоб’єднання


6.

Участь у роботі творчих груп, педагогічних майстерень та ін..

За окремим планом

Члени методичного об’єднання

Всі члени методоб’єднання 1. Організація позакласної роботи

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Примітка1


2

3

4

5

І  СЕМЕСТР


Участь  першокласників  у  проведенні  свята  Першого  дзвоника.

Свято  до  Дня  вчителя.

Свято  квітів  та  врожаю.

Святкування  Дня  Святого  Миколая.

Новорічний  ранок.
вересень


жовтень

жовтень

грудень

грудень

 Всі члени методоб’єднання 

1

2

3

4

5

6

ІІ  СЕМЕСТР


Свято  мам, бабусь, дівчаток.

Шевченківські  дні.

Прийди, весно,  з  радістю.

Прощання  з  Букварем.

Прощавай, початкова  школо.

Участь  першокласників  у  проведенні  свята  Останнього  дзвоника.


березень

березень

березень

квітень

травень

травень

4.Зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних кабінетів.

 • Поповнення бази власних електронних продуктів для використання на уроках та в позаурочний час

 • Наповнення банку завдань для проведення І етапу інтелектуальних змагань

 • Придбання роздаткового матеріалу, тематичних таблиць

ІІІ. Описово-корекційна діяльність

Графік взаємовідвідування уроків

1.

Відвідування позакласних заходів у рамках популяризації предметів.

Протягом року

Члени методичного об’єднання
ЗАТВЕРДЖЕНО
ДИРЕКТОР НВК______О.П.ФЕДОРЧЕНКО


ПЛАН РОБОТИ
МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВИ, ЗАКЛАДУ)"ШОСТКИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС:ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ   СТУПЕНІВ № 9 –ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ШОСТКИНСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ»


на 2019/2020 навчальний рік

СХВАЛЕНО НА ЗАСІДАННІ М/О                                                    ПОГОДЖЕНО
      Кер. м/о ______ Н.П.Ярош               Заст.дир. _______С.Г.КУРДИБАЙЛО

Список членів методичного об’єднання
П.І.Б.
Освіта. Фах
Стаж. Результати атестації
Предмети, які викладає. Класи
Доручення
1.
Ярош  Н.  П.
Глухівський державний педінститут, 1982 р. педагогіка і методика початкового навчання. 
37р., вища кваліфікаційна категорія, 2012р.
 Початкові  класи
Керівник методичного об’єднання
2.
Мурка Г.М.
Глухівський державний педінститут, 1984 р.
41р.,  вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель», 2015  р
Початкові  класи

3.
Пушко А.Ю.
Глухівський педагогічний національний університет, 2011р.
8р., ІІ кваліфікаційна категорія, 2018 р.
Початкові  класи
Секретар
4.
Сідьорко С.В.
Глухівський державний педінститут, 1996 р.
27., вища кваліфікаційна категорія, 2016 р.
Початкові  класи

5.
Солодовник  Г. А.
Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженко,2017 р.
2р., магістр
Вихователь

6.
Циганок А.О.
(декретна відпустка)
Глухівський національний педагогічний університет, 2014, спеціаліст
Філолог, українська мова та література, зарубіжна література
3р., спеціаліст
Вихователь

7.
Козуб  Я.  М..
Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженко,2014 р.
5р., ІІ кваліфікаційна категорія, 2019 р.
Вихователь

8.
Картак Анна Василівна

Глухівський національний педагогічний університет ім.О.Довженко, 2013 рік.
Дошкільна освіта. Інструктор з фізичного виховання дошкільної освіти
6р., спеціаліст
Вихователь

9.
Бельченко Ю.І.

Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженко, 2012 рік,
«Дошкільна освіта». Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільної освіти. Інструктор з фізичного виховання дошкільної освіти
6р., ІІ кваліфікаційна категорія, 2016 р.
Вихователь

10.
Алешко Д.О. (декретна відпустка)
Глухівський національний педагогічний університет ім.О.Довженко, 2014. Дошкільна освіта. Інструктор з фізичного виховання дошкільної освіти
5р., ІІ кваліфікаційна категорія, 2017 р.
Вихователь

9.
Подільська М.В.
Глухівський педагогічний національний університет, 2013р.
7р., спеціаліст
Вихователь

І. ВСТУП. Аналіз роботи методичного обєднання  вчителів  початкових  класів  2018-2019  н.  р.
У минулому 2018 – 2019  навчальному році  методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів дошкільного відділення почало працювати  над проблемною темою «Формування  в  учнів  ключових  компетентностей  за  умов  інноваційної  освіти». Належну увагу педагоги приділяли науково-методичному, інформаційному забезпеченню  навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної початкової школи. Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку класоводи широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності. Кожен учитель та вихователь брав участь у роботі МО: готували доповіді, ділилися досвідом через відкриті уроки, виховні заходи. Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми. Робота методичного об’єднання  була спрямована на забезпечення потреб учителів та вихователів. Протягом навчального року  проходило взаємовідвідування уроків, виховних заходів, вирішувались проблемні питання, що виникали в процесі навчання та виховання.
Фундаментальність початкової освіти – не лише у міцно засвоєних учнями уміннях, навичках, а й ключових компетентностях, які мають стати найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти. Це такі компетентності: уміння вчитися, здоров’язбережувальна, загальнокультурна, громадянська, підприємницька, соціальна, інформаційно-комунікативна.
    Протягом навчального року молодші школярі брали участь в різноманітних конкурсах. Це:
·                   конкурс знавців рідної мови  ім. П. Яцика;
·                   шкільні конкурси малюнків
·                   всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру»;
·                   всеукраїнський природничий  інтерактивний  конкурс «Колосок»;
·                   конкурс знавців англійської мови «Гринвіч».
Та головне, до чого прагнуть вчителі початкових класів,– це здружити школярів між собою та зробити шкільне життя дітей цікавим і захоплюючим.
Відповідно до складеного  плану  було  проведено  5  засідань  методичного  об’єднання вчителів  початкових  класів  та  вихователів дошкільного відділення.  Вчителями та  вихователями  ДНЗ  були  підготовлені  виступи  (всі  протоколи  в  наявності).
Також  на  засіданнях  методоб’єднання  було  розглянуто  питання  про  стан ведення  документації,  проведено  аналіз  підсумкових  контрольних  робіт  з  метою  виявлення  прогалин  у  знаннях  учнів  та  визначення  рекомендацій  щодо  їх  усунення.
Протягом 2018 – 2019 навчального року були проведені шкільні психолого-педагогічні консиліуми «Адаптація учнів 1-х класів до навчання» (листопад), «Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі» (грудень), «Готовність учнів 4 класу до навчання у школі ІІ ступеня» (травень).
Педагоги навчально-виховного комплексу підвищили свою професійну майстерність, пройшовши курси підвищення кваліфікації при Сумському обласному інституті післядипломної освіти (Мурка Г.М., Сідьорко С.В.).  Також пройшли онлайн-навчання з різних дисциплін.
Удосконаленню педагогічної майстерності, формуванню інноваційної культури вчителів сприяє їх участь у фахових конкурсах та фестивалях, науково-практичних конференціях та інших формах методичної роботи. Вихователь дошкільного відділення Козуб Я.М. у міському фестивалі інноваційних занять педагогів закладів дошкільної освіти. Експертні групи відзначили змістовність, практичну спрямованість та інноваційність заняття. Козуб Я.М. стала лауреатами міського конкурсу дидактичних посібників.
Участь у ІV щорічній он-лайн науково-практичній виставці «Інноваційні стратегії інформатизації освіти» («Інтеграція медіа в освітній процес») взяла Пушко А.Ю.
Досвід Ярош Н.П., учителя початкових класів, «Формування комунікативної компетентності учнів початкових класів на уроках української мови шляхом використання хмарних та он-лайн сервісів» занесений до обласної картотеки та анотованого каталогу матеріалів передового педагогічного досвіду Сумської області.
Учні НВК взяли участь у міському етапі Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». У номінації «Кращий малюнок з теми «Лісівники плекають ліс» за оригінальне виконання дипломом управління освіти нагороджена Глушенко Анна, учениця 3 класу (учитель Сідьорко С.В.).
Вчителями  початкових  класів  активно велася позакласна робота, був  проведений  тиждень  початкової  школи.
У 2018-2019 н.р. методичне об’єднання буде працювати за такими завданнями:
·       Забезпечення  своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання і виховання.
·       Підготовка до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.
·       Використання інтерактивних технологій навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.
·       Формування  здоровʼязбережувальної компетентності учнів .
·       Застосування диференційованого підходу як засобу формування соціальної компетентності учнів.
·       Забезпечення   взаємодії  в освітній роботі з дітьми старшого  дошкільного і молодшого шкільного віку.
 У цьому навчальному році методичне об’єднання продовжує працювати над проблемною темою «Формування  в  учнів  ключових  компетентностей  за  умов  інноваційної  освіти».
ІІ. Організаційно-методична діяльність

Засідання об’єднання

Засідання методичного об'єднання вчителів початкових класів та вихователів дошкільного відділення
Засідання №1  серпень 2019
1
Підсумки виконання плану роботи  за минулий навчальний рік, обговорення та затвердження плану роботи  МО на новий 2019 – 2020 навчальний рік.
Ярош Н.П.

2
Нормативно-правове забезпечення Навчально-виховного процесу в початковій школі. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів:
-Державний стандарт початкової загальної освіти 2019 рік (для учнів 1,2 класів);
-Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2019∕2020 н.р. ( Лист МОН № 1∕1 5966 від 01.07.2019 року).
-Особливості організації освітнього процесу в 2 класах за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О. Я.
-Вивчення пояснювальних записок до навчальних програм для загальноосвітніх  навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи
-Інструкція щодо заповнення класних журналів 1-4 класів вчителями початкових класів освітніх навчальних закладів.
Ярош Н.П., Сідьорко С.В.

3
Наступність у  діях  дошкільного відділення та школи в рамках впровадження НУШ
Мурка Г.М., Козуб Я.М.

4
Використання мультфільмів каналу ПЛЮСПЛЮС в освітній діяльності з вихованцями дошкільного відділення та учнями початкових класів.
Пушко А.Ю., Подільська М.В.

5
Планування  роботи  з  обдарованими  дітьми.  Інноваційні форми  і  методи  роботи.
Сідьорко С.В.

Засідання №2   Жовтень 2019
1
Адаптації  учнів  1 класу до  шкільного  життя у розрізі впровадження  НУШ. Успіхи, проблеми, перспективи.
Мурка Г.М., Нагуло А.С.

2
Використання хмарних сервісів для формування ключових  компетентності  молодших  школярів (із досвіду роботи).
Пушко А.Ю., Ярош Н.П.

3
2019-2020 навчальний рік – другий рік впровадження НУШ. Огляд  новинок  психолого-педагогічної  літератури,  ефективність  роботи  блогів.
Ярош Н.П.

4
Підготовка    до  міжнародного  конкурсу  знавців  рідної  мови. Затвердження завдань І етапу конкурсу імені Петра Яцика.
Ярош Н.П., Сідьорко С.В.

Засідання №3   Січень 2020
1
Урок-екскурсія в природу як одна з доступних форм роботи з молодшими школярами з краєзнавства (із досвіду роботи).
Сідьорко С.В.

2
Стан  освітньої роботи  в  початкових  класах та рівень навчальних досягнень учнів із літературного читання,  математики,  української  мови  (підсумки  за  І  семестр).
Ярош Н.П.

3
Робота учнів початкової ланки з доступними медіа-продуктами, а саме: аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в медіа-текстах та використання її, створення простих медіа-продуктів (з досвіду роботи).
Пушко А.Ю.

4
Проектна діяльність на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». (із досвіду роботи).
Ярош Н.П.

Засідання №4   Квітень 2020
1
Рівень  готовності  дітей  дошкільного відділення до навчання у 1  класі. Передумови успішної адаптації  першокласників до навчання (із досвіду роботи).
Козуб Я.М., Сідьорко С.В.

2
Профілактика стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів у процесі навчальної діяльності учнів (із досвіду роботи).
Мурка Г.М.

3
Упровадження педагогіки партнерства, компетентнісного й інтегративного підходів в освітній процес (із досвіду роботи).                                                                                                                    
Пушко А.Ю.

Засідання №5    Травень 2020
1
Баланс в освітньому середовищі Нової української школи між навчальними видами діяльності, ініційованими вчителем, та видами діяльності, ініційованими самими дітьми (із досвіду роботи).
Мурка Г.М.

2
Інноваційні технології для розвитку  творчої  особистості  учня  та  вчителя (із досвіду роботи).
Пушко А.Ю., Сідьорко С.В.

3
Навчальні досягнення початківців за ІІ семестр. Аналіз  ДПА  у   4  класі з літературного читання та української мови, математики. Шляхи підвищення якості знань учнів початкової ланки
Ярош Н.П., Сідьорко С.В., Курдибайло С.Г.

4
Звіт про роботу МО. Робота блогів учителів початкової школи та вихователів дошкільного відділення. Оновлення медіотеки кращих педагогічних надбань.
Ярош Н.П.

2.    Інші заходи з підвищенням фахового і методичного рівня членів методоб’єднання

 
№з/п
Зміст та форма роботи
Термін проведення
Учасники
Відповідальні
Примітка
1.
Вивчення  і  реалізація  основних  положень  нормативних  і  директивних  документів  про  освіту.
Протягом  року
Члени методичного обєднання
Всі члени методобєднання

2.
Опрацювання  новинок  методичної  літератури.
Протягом  року
Члени методичного обєднання
Всі члени методобєднання

3.
Систематичне  наповнення  блогів, банку кращих педагогічних надбань.
Протягом року
Члени методичного обєднання
Всі члени методобєднання

4.
 Організація  взаємного  відвідування  уроків, занять  з  метою  обміну  досвідом роботи.

Жовтень –  грудень
Учителі, які атестуються; члени методичного обєднання
Всі члени методобєднання

5.
Участь вчителів у підготовці  та  проведенні  педрад, засідань МО.
Протягом року
Члени методичного обєднання
Всі члени методобєднання

6.
Участь у роботі творчих груп, педагогічних майстерень та ін..
За окремим планом
Члени методичного обєднання
Всі члени методобєднання


3.    Організація позакласної роботи
№ з/п
Зміст роботи
Термін проведення
Відповідальні
Примітка


1

2
3
4
5
І  СЕМЕСТР

Участь  першокласників  у  проведенні  свята  Першого  дзвоника.
Свято  до  Дня  вчителя.
Свято  квітів  та  врожаю.
Святкування  Дня  Святого  Миколая.
Новорічний  ранок.вересень

жовтень
жовтень
грудень
груденьВсі члени методоб’єднання
1
2
3
4
5
6
ІІ  СЕМЕСТР

Свято  мам, бабусь, дівчаток.
Шевченківські  дні.
Прийди, весно,  з  радістю.
Прощання  з  Букварем.
Прощавай, початкова  школо.
Участь  першокласників  у  проведенні  свята  Останнього  дзвоника.

березень
березень
березень
квітень
травень
травень
4.Зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних кабінетів.
Ø Поповнення бази власних електронних продуктів для використання на уроках та в позаурочний час
Ø Наповнення банку завдань для проведення І етапу інтелектуальних змагань
Ø Придбання роздаткового матеріалу, тематичних таблиць
ІІІ. Описово-корекційна діяльність
Графік взаємовідвідування уроків
1.
Відвідування позакласних заходів у рамках популяризації предметів.
Протягом року
Члени методичного обєднання

Комментариев нет:

Отправить комментарий